dịch vụ hoàn thuế giá trị gia tăngtruy Lượt Xem:10966

Việt Nam thực hiện các thay đổi thuế gián tiếp cho năm 2018

Phân loại thuế quan mới
 
Cho năm 2018, phân loại thuế quan ưu đãi mới sẽ áp dụng cho các loại hàng hóa chịu thuế khác nhau (bao gồm cả các mục nhập mới / thay đổi đối với mã Hệ thống hài hòa (HS), mô tả và thuế suất). Danh sách này thay thế các danh mục được ban hành trong năm 2016 và được sử dụng làm cơ sở để các cơ quan chức năng tham khảo cho nhiều mục đích hải quan, bao gồm nhưng không giới hạn: xây dựng các biểu thuế xuất nhập khẩu ưu đãi hàng năm, xác định giấy phép nhập khẩu, thống kê, vv để xem xét phân loại HS của họ, bởi vì được phân loại mới này, việc phân loại HS của họ có thể thay đổi và do đó phải chịu mức thuế hải quan mới.

Biểu thuế nhập khẩu xe

Mức thuế suất ưu đãi 0% được áp dụng cho các linh kiện xe nhập khẩu (tùy điều kiện) sẽ được áp dụng từ ngày 16/11 đến ngày 31/12/2022.
 
Có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2018, thuế nhập khẩu đối với xe ô tô đã qua sử dụng tăng đáng kể (xe chở khách dưới 16 chỗ ngồi).
 
Đối với xe từ 9 chỗ ngồi trở xuống (kể cả lái xe), các thay đổi bao gồm:
 
Mức thuế tuyệt đối đối với xe chở khách có dung tích xi lanh từ 1.000cc trở xuống được tăng gấp đôi ở mức 10.000 USD / chiếc.
Thuế suất hỗn hợp trên xe bán tải, SUV và xe thể thao có dung tích xi lanh trên 1.000cc là 200% hoặc 150% cộng với 10.000 USD, mức giá thấp nhất được áp dụng.
 
Biểu thuế hỗn hợp cho các loại xe khác được phân loại là xe chở khách giống như áp dụng cho xe mới bổ sung 10.000 đô la Mỹ cho những xe có dung tích xi lanh trên 1.000cc đến 2.500cc và 15.000 đô la Mỹ cho xe trên 2.500cc.
 
Đối với xe từ 10 đến 15 chỗ ngồi (kể cả lái xe), thuế suất cũng tương tự như áp dụng cho xe mới thêm 10.000 USD (xe dưới 2.500cc) và 15.000 USD (xe trên 2.500cc).

Thay đổi VAT

Việc hoàn thuế giá trị gia tăng hiện được phép đối với hàng nhập khẩu sau đó được xuất khẩu (điều này trước đây không được phép). Ngoài ra, phạm vi của các mặt hàng không chịu thuế GTGT được sửa đổi bao gồm các sản phẩm xuất khẩu chủ yếu được chế biến từ tài nguyên thiên nhiên và khoáng sản khai thác. Cả hai thay đổi này đều có hiệu lực từ ngày 1 tháng 2 năm 2018.
 
Chú thích
 
1. Nghị định 125/2017 / NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016 / NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất nhập khẩu ưu đãi, Danh mục phân loại hàng hóa và thuế suất tuyệt đối, thuế suất phức tạp và hạn ngạch miễn thuế nhập khẩu.
 
2. Nghị định 146/2017 / NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2016 / NĐ-CP ngày 01 tháng 07 năm 2016 của Chính phủ và Nghị định số 12/2015 / NĐ-CP ngày Ngày 12 tháng 2 năm 2015 về thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp.
 
Chúc bạn thành công !
Tags:

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn