dịch vụ hoàn thuế giá trị gia tăngtruy Lượt Xem:10971

Thuế GTGT và thay đổi thuế thu nhập doanh nghiệp tại Việt Nam

Việt Nam gần đây đã công bố một số thay đổi về thuế GTGTthuế thu nhập doanh nghiệp. Các công ty hoạt động ở nước này nên lưu ý những thay đổi và tuân thủ các quy định.
 
Chính phủ Việt Nam đã ban hành Thông tư số 25/2018 / TT-BTC, sửa đổi, bổ sung các thông tư hiện hành về thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân.
 
Thuế GTGT và thay đổi thuế thu nhập doanh nghiệp tại Việt Nam
 
Nếu bạn đang hoạt động tại Việt Nam, dưới đây là những thay đổi có thể ảnh hưởng đến công ty của bạn, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 năm 2018.

Thuế giá trị gia tăng (VAT)

+ Các công ty nhập khẩu hàng hoá xuất khẩu được hoàn thuế GTGT
 
+ Giá trị tài nguyên và khoáng sản dùng để chế biến sản phẩm xuất khẩu không bao gồm chi phí vận chuyển từ nơi khai thác đến nhà máy chế biến
 
Trong trường hợp đối tượng nộp thuế cung cấp hàng hoá và dịch vụ cho cả doanh số bán hàng và xuất khẩu trong nước, họ phải ghi thuế GTGT đầu vào cho hoạt động nhập khẩu riêng. Việc tách các hồ sơ thuế GTGT đầu vào cho doanh số bán hàng nhập khẩu có thể tốn thời gian và hoạt động đắt đỏ cho người nộp thuế. Nếu họ không ghi riêng thuế GTGT đầu vào, đối tượng nộp thuế có thể sử dụng tỷ lệ doanh thu nhập khẩu trên tổng doanh thu từ kỳ hoàn thuế cuối cùng để xác định số tiền hoàn thuế GTGT trong kỳ này. Do đó, thông tư sẽ đến như một sự cứu trợ cho nhiều công ty ở Việt Nam.
 
Tuy nhiên, đối tượng nộp thuế có thể yêu cầu hoàn thuế GTGT cho bất kỳ khoảng thời gian cụ thể nào (không nhất thiết phải là một năm tài chính đầy đủ nhưng một phần tư, một năm hoặc hơn một năm), với điều kiện tổng số tiền tối thiểu là 300 triệu đồng.
 
Ví dụ: nếu yêu cầu thuế GTGT cho năm 2017 là 120 triệu đồng và tỷ lệ doanh thu bán hàng nhập khẩu so với tổng doanh thu bán hàng của kỳ hoàn thuế cuối cùng là 60%, yêu cầu hoàn thuế VAT năm 2017 sẽ là 72 triệu đồng.

Thuế thu nhập doanh nghiệp và cá nhân

Khi chuyển nhượng vốn giữa các công ty, bên nhận phải xem xét giá trị còn lại của tài sản cố định để đảm bảo đáp ứng các yêu cầu của tài sản cố định theo quy định tại Việt Nam.
 
Tài sản cố định phải đáp ứng các điều kiện sau:
 
họ phải đảm bảo hoặc hứa hẹn lợi ích kinh tế trong tương lai
 
giá trị của tài sản được xác định một cách đáng tin cậy và giá trị trước thuế tối thiểu là 30 triệu đồng
độ bền của tài sản phải dài hơn một năm
 
Tổng số tiền khấu trừ đối với quỹ hưu trí tự nguyện, bảo hiểm hưu trí và bảo hiểm nhân thọ đối với thuế thu nhập doanh nghiệp được giới hạn ở mức 3 triệu đồng mỗi tháng nếu:
 
điều kiện và mức độ bảo hiểm được quy định tại một trong các tài liệu sau: hợp đồng lao động; thỏa ước lao động tập thể; chính sách tài chính; chính sách tiền thưởng do Chủ tịch, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc phát hành theo chính sách tài chính của công ty.
doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ bảo hiểm bắt buộc đối với người lao động
 
Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp, chi phí phúc lợi được giới hạn ở mức lương 1 tháng không bao gồm bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm hưu trí tự nguyện cho nhân viên, mức lương là 3 triệu đồng / người / tháng.
 
Chúc bạn thành công !
Tags:

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn