dịch vụ hoàn thuế giá trị gia tăngtruy Lượt Xem:12046

Tài sản vô hình là gì

Một tài sản vô hình là một tài sản không phải là vật chất trong tự nhiên. Thiện chí , nhận diện thương hiệu và sở hữu trí tuệ, chẳng hạn như bằng sáng chế, nhãn hiệu và bản quyền tác giả, đều là tài sản vô hình. Tài sản vô hình tồn tại đối lập với tài sản hữu hình, bao gồm đất đai, phương tiện, thiết bị và hàng tồn kho. Ngoài ra, tài sản tài chính như cổ phiếu và trái phiếu, có giá trị từ các yêu cầu hợp đồng, được coi là tài sản hữu hình
 
Tài sản vô hình có thể được phân loại là không xác định hoặc xác định. Tên thương hiệu của một công ty được coi là tài sản vô hình vô hạn vì nó tồn tại với công ty miễn là nó tiếp tục hoạt động. Một ví dụ về một tài sản vô hình xác định sẽ là một thỏa thuận pháp lý để hoạt động theo bằng sáng chế của một công ty khác, không có kế hoạch mở rộng thỏa thuận. Do đó, thỏa thuận có một cuộc sống hạn chế và được phân loại là tài sản xác định.
 
 
Trong khi tài sản vô hình không có giá trị vật lý rõ ràng của một nhà máy hoặc thiết bị, chúng có thể chứng minh có giá trị cho một công ty và rất quan trọng đối với thành công hay thất bại lâu dài của nó. Ví dụ, một doanh nghiệp như Coca-Cola sẽ không gần như thành công nếu nó không dành cho số tiền kiếm được thông qua nhận diện thương hiệu. Mặc dù sự công nhận thương hiệu không phải là một tài sản vật chất có thể được nhìn thấy hoặc xúc động, nó có thể có tác động có ý nghĩa đến việc tạo ra doanh thu.

Định giá tài sản vô hình 

Doanh nghiệp có thể tạo hoặc mua tài sản vô hình. Ví dụ: một doanh nghiệp có thể tạo danh sách gửi thư của khách hàng hoặc thiết lập bằng sáng chế. Một doanh nghiệp cũng có thể chọn mua các vật thể vô hình. Nếu một doanh nghiệp tạo ra một tài sản vô hình, nó có thể ghi lại các chi phí từ quá trình, chẳng hạn như nộp đơn xin cấp bằng sáng chế, thuê luật sư và các chi phí liên quan khác. Ngoài ra, tất cả các chi phí trong quá trình tạo ra tài sản vô hình được mở rộng. Tuy nhiên, tài sản vô hình được tạo ra bởi một công ty không hiển thị trên bảng cân đối kế toán và không có giá trị sổ sách ghi lại. Bởi vì điều này, khi một công ty được mua, thường là giá mua cao hơn giá trị sổ sách  của tài sản trên bảng cân đối kế toán. Công ty mua hàng ghi lại phí bảo hiểm được trả như một tài sản vô hình, thiện chí, trên bảng cân đối kế toán. 
 
Tài sản vô hình chỉ hiển thị trên bảng cân đối nếu chúng đã được mua lại. Nếu Công ty ABC mua một bằng sáng chế từ Công ty XYZ với số tiền đã thỏa thuận là 1 tỷ đô la, thì Công ty ABC sẽ ghi lại một giao dịch trị giá 1 tỷ đô la tài sản vô hình sẽ hiển thị dưới các tài sản dài hạn. Sau đó, tài sản trị giá 1 tỷ đô la sẽ được ghi lại trong một số năm thông qua khấu hao . Tài sản vô hình trong cuộc sống vô thời hạn, chẳng hạn như thiện chí, không được khấu hao. Thay vào đó, các tài sản này được đánh giá mỗi năm cho sự suy giảm , đó là khi giá trị ghi sổ vượt quá giá trị hợp lý của tài sản. 
 
Tags:

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn