dịch vụ hoàn thuế giá trị gia tăngtruy Lượt Xem:11833

Tài sản doanh nghiệp là gì

Theo như dịch vụ hoàn thuế giá trị gia tăng thì Tài sản kinh doanh bao gồm nhiều loại, như xe cộ, bất động sản, máy tính, đồ nội thất văn phòng và các đồ đạc khác, và chúng được liệt kê trên bảng cân đối của công ty như các mặt hàng quyền sở hữu, và hầu hết có thể được viết ra và bị khấu hao.
 
Tài sản kinh doanh khác với chi phí kinh doanh, được khấu trừ đơn giản; tương tự, tài sản kinh doanh dài hạn, chẳng hạn như bất động sản, khác với tài sản hiện tại như khoản phải thu .
 
 
Tài sản doanh nghiệp là một phần tài sản hoặc thiết bị được mua độc quyền hoặc chủ yếu để sử dụng cho doanh nghiệp. Có nhiều loại tài sản khác nhau bao gồm cả hiện tại và không phải hiện tại, ngắn hạn và dài hạn, hoạt động và được viết hoa, hữu hình và vô hình. Tài sản kinh doanh được ghi thành từng khoản và có giá trị trên bảng cân đối kế toán, có thể được tìm thấy trong báo cáo thường niên của công ty. Tài sản kinh doanh được liệt kê trên bảng cân đối kế toán theo giá gốc và không phải là giá trị thị trường.

Các loại và danh mục tài sản doanh nghiệp

Việc quản lý tài sản kinh doanh được cho là một trong những công việc quan trọng nhất trong quản lý công ty. Như vậy, kế toán cho các tài sản này là rất quan trọng để thành công trong kinh doanh. Tài sản được niêm yết trên bảng cân đối kế toán theo thứ tự thanh khoản. Tài sản dài hạn hoặc không phải là tài sản hiện tại được liệt kê trong tài sản hiện tại.
 
Tài sản kinh doanh được chia thành hai phần trên bảng cân đối kế toán: tài sản ngắn hạn và tài sản không phải là hiện tại. Tài sản ngắn hạn là tài sản kinh doanh sẽ được chuyển thành tiền mặt trong vòng một năm, chẳng hạn như tiền mặt, chứng khoán có thể bán, khoản phải thu và hàng tồn kho. Những tài sản này chỉ có thể có giá trị trong một thời gian ngắn, nhưng chúng vẫn được coi là tài sản kinh doanh. Tài sản không phải là tài sản dài hạn hoặc tài sản dài hạn là tài sản được kỳ vọng cung cấp giá trị trong hơn một năm. Nói cách khác, công ty không có ý định bán hoặc chuyển đổi các tài sản này trong năm hiện tại. Tài sản không phải thường được gọi là tài sản vốn hóa do chi phí được vốn hóa và được mở rộng trong suốt thời gian của tài sản trong quá trình gọi là khấu hao. Điều này bao gồm các tài sản như tài sản, tòa nhà và thiết bị.

Khấu hao và khấu hao tài sản kinh doanh

Tài sản kinh doanh hữu hình hoặc vật chất được khấu hao, trong khi tài sản kinh doanh vô hình được khấu hao. Tài sản kinh doanh vô hình bao gồm các tài sản như thiện chí, thương hiệu, bằng sáng chế và phần mềm. Phương pháp được sử dụng để tính toán chi phí khấu hao rất giống với phương pháp khấu hao . Chênh lệch giữa giá của tài sản và giá trị cứu hộ được chia cho thời gian sử dụng hữu ích của tài sản. Nếu một chiếc xe tải có tuổi thọ hữu ích là 10 năm, chi phí 100.000 đô la và có giá trị cứu hộ là 10.000 đô la thì chi phí khấu hao được tính là 100.000 đô la trừ 10.000 đô la chia cho 10 hoặc 9.000 đô la mỗi năm. Nói cách khác, thay vì viết ra toàn bộ số tiền của tài sản, các tài sản kinh doanh được vốn hóa chỉ được chi trả một phần nhỏ của toàn bộ chi phí mỗi năm.
 
Chúc bạn thành công !
 
Tags:

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn