dịch vụ hoàn thuế giá trị gia tăng


Tài Liệu Kế Toán
Hạch toán doanh thu hoạt động tài chính dụng tài khoản 515 – TT 200

Hạch toán doanh thu hoạt động tài chính dụng tài khoản 515 – TT 200

Hạch toán doanh thu hoạt động tài chính dụng tài khoản 515 – TT 200 phản ánh doanh thu tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức, lợi nhuận được chia và doanh thu hoạt động tài chính khác của doanh nghiệp
Hướng dẫn hạch toán công ty mẹ đầu tư vào công ty con

Hướng dẫn hạch toán công ty mẹ đầu tư vào công ty con

Hướng dẫn hạch toán công ty mẹ đầu tư vào công ty con sử dụng TK 221 – TT 200 phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động tăng, giảm khoản đầu tư vốn trực tiếp vào công ty con
Hạch toán khoản kế toán phải trả người lao động

Hạch toán khoản kế toán phải trả người lao động

Những khoản kế toán phải hạch toán trả cho người lao động theo TT 200 và sử dụng tài khoản 334 bao gồm tiền lương, tiền thưởng, bhxh, tiền úng lương …
Phương pháp tính thuế thu nhập cá nhân năm 2020

Phương pháp tính thuế thu nhập cá nhân năm 2020

Bài viết đưới đây hướng dẫn Phương pháp tính thuế thu nhập cá nhân theo quy định mới nhất năm 2020 mời các bạn tìm hiểu
Trường hợp nào thì DN được hoàn thuế GTGT điện tử

Trường hợp nào thì DN được hoàn thuế GTGT điện tử

Trong những trường hợp nào thì doanh nghiệp được hoàn thuế giá trị gia tăng điện tử theo quy định mới nhất năm 2020, bài viết dưới đây xin giải đáp câu hỏi này
Nguyên tắc kế toán nhận hàng tồn kho đúng cách

Nguyên tắc kế toán nhận hàng tồn kho đúng cách

Nguyên tắc kế toán nhận hàng tồn kho để kiểm toán và đánh giá đúng về tình hình của doanh nghiệp mình, thuận lợi đưa ra phương án sản xuất, kinh doanh hiệu quả
12 khoản thu được miễn tính thuế TNDN

12 khoản thu được miễn tính thuế TNDN

12 khoản thu nhập được nhà nước miễn tính thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại Thông tư 96/2015/TT-BTC
Cá nhân được ủy quyền thuế với điều kiện gì?

Cá nhân được ủy quyền thuế với điều kiện gì?

Đối với mỗi cá nhân, việc ủy quyền quyết toán thuế TNCN không phải trường hợp nào cũng có thể áp dụng. Tại điều 21 Thông tư 92/2015/TT-BTC quy định các trường hợp được ủy quyền như sau
Cách xử lý vi phạm về thuế xuất nhập khẩu năm 2020

Cách xử lý vi phạm về thuế xuất nhập khẩu năm 2020

Khi hoạt động kinh doanh doanh nghiệp chuyên xuất nhập khẩu sẽ không tránh được việc sai phạm vậy khi DN sai phạm về thuế xuất nhập khẩu thì xử lý như thế nào?
Quy định, chi tiết trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT

Quy định, chi tiết trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT

Theo quy định mới nhất được cập nhật đến nay là năm 2019 ngoài những trường hợp bắt buộc phải nộp thuế giá trị gia tăng còn có những trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT được chúng tôi chia sẻ trong bài viết dưới đây
Quy định về hạch toán chênh lệch tỷ giá theo TT 200

Quy định về hạch toán chênh lệch tỷ giá theo TT 200

Bài viết dưới đây chia sẻ những quy định về hạch toán chênh lệch tỷ giá theo thông tư 200 của Bộ tài chính, mời các bạn tìm hiểu
Mười khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân

Mười khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân

10 khoản thu thuế TNCN được nhà nước quy định đánh thuế. Vậy trong những trường hợp nào thì nhà nước thu thuế thu nhập cá nhân
Thuế tiêu thụ đặc biệt đối với nhà nước

Thuế tiêu thụ đặc biệt đối với nhà nước

Thuế tiêu thụ đặc biệt là loại thuế gián thu và người sử dụng hay mua hàn hóa sẽ trực tiếp chịu thuế này Vậy thuế tiêu thụ đặc biệt có đặc điểm và vai trò như thế nào
Cách xác định doanh thu tính Thuế TNDN mới nhất năm 2020

Cách xác định doanh thu tính Thuế TNDN mới nhất năm 2020

Thuế thu nhập doanh nghiệp là loại thuế bắt buộc của tất cả các doanh nghiệp hoạt động, Vậy doanh thu tính thuế TNDN được xác định thế nào?
Cách tra cứu nợ thuế doanh nghiệp phải nộp cho hải quan năm 2020

Cách tra cứu nợ thuế doanh nghiệp phải nộp cho hải quan năm 2020

Hướng dẫn chi tiết Cách tra cứu nợ thuế doanh nghiệp phải nộp cho hải quan theo quy định mới nhất để tìm hiểu xem mình hoặc đối tác có đang nợ thuế hay không?
Hướng dẫn Cách hạch toán trích dự phòng tiền lương

Hướng dẫn Cách hạch toán trích dự phòng tiền lương

Hướng dẫn Cách hạch toán trích dự phòng tiền lương phản ánh tiền công và các khoản phụ cấp cho người lao động nhưng hết thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm thực tế chưa trả
Có phải nộp lệ phí môn bài khi tạm dừng kinh doanh không?

Có phải nộp lệ phí môn bài khi tạm dừng kinh doanh không?

Trường hợp doanh nghiệp tạm dừng kinh doanh thì không phải nộp thuế môn bài Theo quy định tại khoản 3 Điều 4 Thông tư 302/2016/TT-BTC
Hạch toán hàng gửi bán theo thông tư 133 và thông tư 200

Hạch toán hàng gửi bán theo thông tư 133 và thông tư 200

Hạch toán hàng gửi bán trong các trường hợp Xuất kho hàng gửi bán; Hàng gửi bán được chấp nhận; Hàng gửi bán bị từ chối theo thông tư 133 và thông tư 200
Chữ ký số và chứng thư số khác nhau như thế nào?

Chữ ký số và chứng thư số khác nhau như thế nào?

Khi sử dụng hóa đơn điện tử thì chữ ký số và chứng thư số là 2 thành phần không thể thiếu, Bài viết dưới đây sẽ so sánh giữa chữ ký số và chứng thư số
Hướng dẫn xác định tỷ giá giao dịch thực tế mới nhất

Hướng dẫn xác định tỷ giá giao dịch thực tế mới nhất

Hướng dẫn xác định tỷ giá giao dịch thực tế bao gồm : Mua bán ngoại tệ; Xác định doanh thu và chi phí bằng ngoại tệ: Khi đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ tại thời điểm lập BCTC.
Hướng dẫn hạch toán khấu hao tài sản cố định

Hướng dẫn hạch toán khấu hao tài sản cố định

Hướng dẫn hạch toán khấu hao tài sản cố định bị hao mòn theo thời gian được hạch toán như thế nào? Bài viết dưới đây xin chia sẻ đến bạn đọc
Hướng dẫn hạch toán thuế nhập khẩu được hoàn năm 2020

Hướng dẫn hạch toán thuế nhập khẩu được hoàn năm 2020

Hướng dẫn hạch toán thuế nhập khẩu được hoàn đối với hàng hóa tạm nhập khẩu và nhập khẩu ủy thác theo quy định mới nhất năm 2020
Hạch toán chi phí sử dụng máy thi công kế toán sử dụng TK 623

Hạch toán chi phí sử dụng máy thi công kế toán sử dụng TK 623

Hạch toán chi phí sử dụng máy thi công kế toán sử dụng TK 623, hạch toán tập hợp và phân bổ chi phí sử dụng máy thi công phục vụ trực tiếp cho hoạt động xây, lắp công trình
Cách hạch toán bất động sản đầu tư theo Thông tư 133

Cách hạch toán bất động sản đầu tư theo Thông tư 133

Cách hạch toán bất động sản đầu tư, kế toán sử dụng tài khoản 217 theo Thông tư 133 được hướng dẫn chia sẻ trong bài viết dưới đây
Hướng dẫn hạch toán chi phí bán hàng : TK 521– TT 200

Hướng dẫn hạch toán chi phí bán hàng : TK 521– TT 200

Hướng dẫn hạch toán chi phí bán hàng : TK 521– TT 200 hướng dẫn chi tiết cách hạch toán kinh tế phát sinh trong quá trình bán sản phẩm, hàng hoá, cung cấp dịch vụ


0982.686.028