dịch vụ hoàn thuế giá trị gia tăngtruy Lượt Xem:11787

Sơ đồ tài khoản kế toán 136 Phải thu nội bộ

Sơ đồ tài khoản kế toán 1361 Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc

Vốn là tiền cần thiết để sản xuất hàng hóa và dịch vụ. Trong điều kiện cơ bản nhất, đó là tiền. Tất cả các doanh nghiệp phải có vốn để mua tài sản và duy trì hoạt động của mình. Vốn kinh doanh có hai dạng chính: nợ và vốn chủ sở hữu. Nợ đề cập đến các khoản vay và các loại tín dụng khác phải được hoàn trả trong tương lai, thường là với lãi suất. Vốn chủ sở hữu, nói cách khác, nói chung không liên quan đến nghĩa vụ trực tiếp để hoàn trả tiền. Thay vào đó, các nhà đầu tư cổ phần nhận được một vị thế sở hữu trong công ty thường có hình thức cổ phiếu, và do đó, thuật ngữ "vốn cổ phần". Hôm nay dịch vụ hoàn thuế gtgt sẽ hướng dẫn bạn sơ đồ tài khoản kế toán 136.
 

Sơ đồ tài khoản kế toán 1361 Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc

 

2. Sơ đồ kế toán TK 1368 – “Phải thu nội bộ khác” theo Thông tư 200.

Quá trình hình thành vốn mô tả các phương tiện khác nhau thông qua đó vốn được chuyển từ những người tiết kiệm tiền cho các doanh nghiệp có nhu cầu vốn. Việc chuyển tiền như vậy có thể diễn ra trực tiếp, có nghĩa là một doanh nghiệp bán cổ phiếu hoặc trái phiếu của mình trực tiếp cho người tiết kiệm cung cấp cho doanh nghiệp vốn để đổi lấy.

2. Sơ đồ kế toán TK 1368 – “Phải thu nội bộ khác” theo Thông tư 200.

Chúc bạn thành công 1

Tags:

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn