dịch vụ hoàn thuế giá trị gia tăngtruy Lượt Xem:11338

Cách tính giá trị tài sản hữu hình của bạn

Bạn có thể tính toán giá trị thực của bạn bằng cách trừ đi các khoản nợ của bạn từ tài sản của bạn. Nếu tài sản của bạn vượt quá trách nhiệm của bạn, bạn sẽ có giá trị ròng dương . Ngược lại, nếu các khoản nợ của bạn lớn hơn tài sản của bạn, giá trị thực của bạn sẽ âm. Bạn có thể tính toán giá trị thực của bạn để định lượng cách bạn đang làm tài chính, hoặc để đánh giá tiến độ tài chính của bạn theo thời gian.
 
Tuy nhiên, đối với một số ứng dụng, tính toán giá trị cơ bản này có thể không đủ. Nhưng nếu bạn giữ bản quyền, bằng sáng chế hoặc tài sản trí tuệ khác (IP) , bạn có thể cần phải tính giá trị thực "hữu hình" của mình, là tổng của tất cả tài sản hữu hình trừ tổng số nợ phải trả của bạn. Ví dụ, các doanh nghiệp tính toán giá trị thuần hữu hình để xác định giá trị thanh lý của công ty nếu nó ngừng hoạt động và được bán. Con số này cũng có thể quan trọng đối với những cá nhân đang xin vay vốn cá nhân hoặc doanh nghiệp nhỏ và nơi người cho vay đòi hỏi một con số thực có giá trị thực.

Giá trị ròng hữu hình là gì?

Giá trị thuần hữu hình của bạn tương tự như giá trị ròng ở chỗ nó xét đến tài sản và nợ phải trả, nhưng giá trị thực hữu của bạn đi xa hơn một bước. Nó trừ đi giá trị của bất kỳ tài sản vô hình nào , bao gồm thiện chí, bản quyền, bằng sáng chế và tài sản trí tuệ khác. Công thức cơ bản để tính giá trị thuần hữu hình là:
 
Giá trị thuần hữu hình = Tổng tài sản - Tổng nợ phải trả - Tài sản vô hình
 
Người cho vay của bạn có thể quan tâm đến giá trị thực hữu của bạn bởi vì nó cung cấp cái nhìn chính xác hơn về giá trị thực của bạn, đó là điều ngân hàng có thể mong đợi nếu họ phải thanh lý tài sản của bạn nếu bạn mặc định khoản vay của họ.

Tài sản vô hình

Sự khác biệt giữa giá trị thực và tính toán giá trị thuần hữu hình là giá trị tài sản cũ bao gồm tất cả các tài sản, và sau đó trừ đi các tài sản mà bạn không thể chạm vào. Tài sản là tất cả mọi thứ mà bạn sở hữu có thể được chuyển đổi thành tiền mặt. Theo định nghĩa này, tài sản bao gồm tiền mặt, bất động sản (đất đai và cấu trúc cố định, như nhà cửa, gắn liền với tài sản), và tài sản cá nhân (mọi thứ khác mà bạn sở hữu như xe hơi, thuyền, đồ nội thất và đồ trang sức). Đây là những tài sản hữu hình của bạn vì chúng là tất cả những thứ mà bạn có thể nắm giữ.
 
Mặt khác, tài sản vô hình là tài sản bạn không thể giữ. Thiện chí , bản quyền, bằng sáng chế, nhãn hiệu và sở hữu trí tuệ đều được coi là tài sản vô hình kể từ khi, chúng không thể được nhìn thấy hoặc xúc động mặc dù chúng có giá trị. Nếu bạn đang bán doanh nghiệp nhỏ của mình , bạn có thể tranh luận đúng rằng những tài sản vô hình này làm tăng thêm giá trị cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong trường hợp xác định giá trị thuần hữu hình như một phần của quá trình cho vay, ngân hàng chỉ có thể xem xét những tài sản đó là hữu hình bởi vì chúng có thể được thanh lý dễ dàng hơn.

Định giá tài sản vô hình

Đặt một giá trị trên tài sản vô hình là khó khăn. Sự gia tăng và sự sụp đổ tiếp theo của nhiều công ty dot-com vào cuối những năm 1990 và đầu những năm 2000 cho thấy những gì có thể xảy ra với các công ty phụ thuộc rất nhiều vào tài sản vô hình. Ví dụ, cổ phiếu phổ thông của Ask Jeeves Inc. đã bán được khoảng 180 đô la / cổ phiếu vào cuối năm 1999 và giá trị thị trường của nó gần gấp 200 lần vốn chủ sở hữu cổ phần ở mức giá đó. Trong khi bảng cân đối kế toán của công ty  cho thấy tài sản trị giá 32 triệu USD (chủ yếu là tiền mặt, tương đương tiềnvà đầu tư), giá trị thị trường được chỉ định là gần 4 tỷ đô la. Sự khác biệt giữa bảng cân đối kế toán và giá trị thị trường được thể hiện cho thấy các nhà đầu tư coi trọng tài sản vô hình của Ask Jeeves như thế nào. Tuy nhiên, 18 tháng sau, cổ phiếu của Ask Jeeves chỉ được bán với giá khoảng 1 đô la, với giá trị thị trường giảm 50 triệu đô la, chứng minh rằng tài sản vô hình của Ask Jeeves đã được định giá không chính xác.
 
Định giá tài sản vô hình của ngày hôm nay là một quá trình nhiều bước. Quá trình định giá có thể bắt đầu với những cân nhắc sau đây:
 
Mục đích: Tại sao tài sản được định giá? (ví dụ: báo cáo tài chính, phá sản / tổ chức lại, kiện tụng hoặc chiến lược giao dịch)

Mô tả: Tài sản là gì?

Tiền đề: Tài sản sẽ được sử dụng như thế nào trong tương lai?
Tiêu chuẩn: Ai sẽ mua tài sản?
Câu trả lời cho những câu hỏi này giúp xác định phương pháp luận tốt nhất để định giá. Ví dụ, phương thức giao dịch xem xét giá thanh toán cho các tài sản vô hình tương tự trong các điều kiện tương tự. Các phương pháp khác bao gồm phương pháp thu nhập, phân tích dòng tiền dự kiến, đời sống kinh tế của tài sản vô hình và tỷ lệ chiết khấu . Phương pháp chi phí thay thế ước tính chi phí phát triển một tài sản vô hình tương tự trong tương lai. Đôi khi, nhiều phương pháp định giá có thể được sử dụng đồng thời để cung cấp xác nhận rằng việc xác định giá trị là chính xác.
 
Nhiều cá nhân và doanh nghiệp sẽ tham khảo ý kiến ​​của các chuyên gia có chuyên môn về định giá tài sản vô hình để xác định chính xác giá trị của nhãn hiệu, bằng sáng chế, bản quyền, danh sách khách hàng và tài sản trí tuệ khác. Các phương pháp định giá tài sản vô hình được các chuyên gia đó sử dụng phù hợp với các yêu cầu báo cáo tài chính theo Nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung của Hoa Kỳ (GAAP) .

Tính toán giá trị tài sản hữu hình của bạn

Công thức tính giá trị thuần hữu hình của bạn khá đơn giản:
 
Giá trị thuần hữu hình = Tổng tài sản - Tổng nợ phải trả - Tài sản vô hình
 
Các khoản nợ của bạn tương đối dễ dàng định lượng vì chúng đại diện cho tất cả các khoản nợ chưa thanh toán của bạn và bạn có thể nhận được các báo cáo hàng tháng hoặc lời nhắc cho chúng. Các báo cáo này được dựa trên số thực tế - không phải ước tính - và hiển thị chính xác những gì bạn nợ. Thách thức là xác định chính xác giá trị tài sản của bạn

Điểm mấu chốt

Giá trị thuần hữu hình của bạn bằng với giá trị của tất cả tài sản của bạn, trừ đi mọi khoản nợ và tài sản vô hình bao gồm quyền tác giả, thiện chí, sở hữu trí tuệ, bằng sáng chế và nhãn hiệu. Trong khi tính toán giá trị thuần (tài sản - nợ phải trả) đủ cho hầu hết các cá nhân, những người nắm giữ tài sản vô hình có thể được yêu cầu tính giá trị thực hữu của họ để đáp ứng các yêu cầu của người cho vay đối với khoản vay cá nhân hoặc doanh nghiệp nhỏ. Như với bất kỳ tính toán giá trị ròng nào, việc đặt các giá trị chính xác vào tài sản là rất quan trọng. Nhiều cá nhân và doanh nghiệp muốn thu hút lời khuyên của các chuyên gia có trình độ khi định giá tài sản vô hình.
 
Tags:

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn